środa, 25 marca 2015

POŻEGNANIE ŚP. JADWIGI DĄBROWSKIEJ


piątek, 20 marca 2015

POŻEGNANIE PANI JADWIGI DĄBROWSKIEJ

dr. Jadwiga Dąbrowska,   red.naczelna , założycielka miesięcznika społeczno-kulturalnego TECZKA, znana dziennikarka, członek  zarządu APAJTE  Associacion des Auteurs, Journalistes et Traducteurs en Europe, zmarła w Paryżu 13 marca 2015 r.

Zespól redakcyjny TECZKI,  informuje o mszy żałobnej za duszę sp dr. Jadwigi Dąbrowskiej - działaczki polonijnej, znanej dziennikarki  poetki piszącej w języku polskim i francuskim, żyjącej od ponad ćwierć wieku we Francji.

Pożegnania:
  • Francja - Polska  -  PARYŻ
poniedzialak,  23 marca  -  godz. 14-tej w Parafii polskiej;

263 Bis Rue Saint Honoré, 75001 Paris

M° Concorde,  Madeleine

Po mszy nastąpi  transfer zwłok, śp Jadwigi  Dabrowskiej do Polski do miejścowosci Puszczykowo
  • PUSZCZYKOWO / Poznania
Msza żałobna w Puszczykowie w parafii przy ul Koscielnej , 

czwartek 26 marca o godz.13-tej 
pogrzerb w grobowcu rodzinnym Dąbrowskich

środa, 18 lutego 2015

WAŻNA INFORMACJA

DRODZY CZYTELNICY I PRZYJACIELE TECZKI

JAKO DŁUGOLETNI WSPÓŁPRACOWNIK PANI REDAKTOR JADWIGI DĄBROWSKIEJ CHCIAŁEM PAŃSTWA POINFORMOWAĆ O STANIE JEJ ZDROWIA, KTÓRY W OSTATNICH MIESIĄCACH MOCNO SIĘ POGORSZYŁ.

OBECNIE PANI JADWIGA PRZEBYWA W SZPITALU: HOPITAL CHARLES - FOIX
JEŚLI, KTOŚ ŻYCZYŁBY SOBIE PANIĄ REDAKTOR ODWIEDZIĆ, BĄDŹ WYSŁAĆ KARTKĘ, MYŚLĘ, ŻE BARDZO BY TYM FAKTEM JĄ UCIESZYŁ.

PONIŻEJ PODAJE NAMIARY:
 
Hôpital Charles-Foix
7 Avenue de la République, 
94200 Ivry-sur-Seine
PARIS, FRANCE
Jadwiga Dąbrowska 
Service d'oncologie (2e étage) 
 
Błażejwtorek, 5 sierpnia 2014

OD REDAKCJI


 Redakcja" Teczki" która średnio interesuje się na co dzień piłką 
nożną, stwierdza, że Sport ten zamienił się w barbarzyńska
orgię i, oprócz wyrazów współczucia dla ofiar, uważa, że nie ma
innej rady jak wprowadzić surowe kary na rozszalałych kibiców,  
finansowe( nawet z konfiskatą odpowiedniej części mienia na rzecz
ofiar i ich rodzin) i  paru lat więzienia - za popełnione zabójstwa.
Redaktor, 9.VII.14 - w odpowiedzi na korespondencję  mailową Z.W.

czwartek, 24 lipca 2014

WIADOMOŚCI

27.VI.14
Ostatni przed wakacjami Wieczôr piosenek Stana Rudnitza odbył się w
kawiarni "ANGORA" , przy Bd Richard LENOIR nr 3. Nastrôj wydał mi
się wyjątkowy ; Piosenkarz miał może na myśli 7O-ą Rocznicę
Powstania Warszawskiego, którą
obchodzimy w tym roku(1.VIII.1944); Warszawa to przecież jego miasto
rodzinne ,gdzie
studiował polonistykę. Piosenek nowych przybyło kilka : "Monte
Cassino" , ... na nowo
wydanej plycie CD, dostępnej za  umiarkowaną cenę 10 Eur.
Wciąż mnie zadziwia fakt tej niezwykłej przemiany kariery życiowej
Profesora.
Z polonistyki w Polsce przeszedł do ekonomii we Francji( ktôra
wykładał wiele lat), a teraz; od okolo 12 lat dodatkowo stał się
piosenkarzem i pod pseudonimem (jak wyżej)
rozpoczął nowy zawôd, doskonaląc się w nim coraz bardziej .

-----------!
W związku z 70-ą Rocznicą Powstania Warszawskiego (1,VIII.1944),
polecamy uwadze naszych Czytelników małą niebieską książeczkę
Mariana Pyzela pt.
BITWA O POMNIK wyd. Joanny Pyzel [ Warszawa. 1992). Uzyskała ona
"placet"
Członków Komitetu Budowy Pomnika : inż Leopolda Kummanta ( Kedyw) .
inż. Zdzisława Zawadzkiego ( "Baszta") oraz Zofii Goszczyńskiej
(BIP).
Zaopatrzona jest m.in.wypowiedzią Kard.Prymasa Stefana Wyszyńskiego
o roli Powstania dla Przyszłości Polski. W sprawie nazwy Pomnika
odbył się proces (dotąd nie zakończony) gdyż władze ówczesne
chciały mu nadać nazwę "Bohaterów Powstania ". Komitet nie
ustąpił i nazwa" POMNIK POWSTANIA WARSZAWSKIEGO"została ostatecznie
przyjęta.
Na ostatnich stronach zamieszczono kilka zdjęć oraz informację o
zbiórce pieniędzy na budowę Pomnika.Sypały się garściami.
Dziś POMNIK stoi. ale jest nadal solą w oku władz.

-----------!

 - Ukazalo siç drugie wydanie bardzo cennej ksiazki pani Emilli
Tomeckiej "Miejsce Polakôw w zyciu wspôlczesnego austriackiego
Kosciola Katolickiego."Zostalo wzbogacone przez autorkç o nowe
informacje tyczace tej spolecznosci i udzialu w niej Polakôw .
Wstęp bez podania autora. Książka zawiera 25 tabel, obszerną
bibliografię -Ilustracje = kolorowe fotografie - umieszczono na
końcu książki. m.in. zdjęcie ks;kardynała Schônborna w
spustoszonym kościele Lazarystôw - jedna z 4 wiedeńskich światyń.
Podzielona na następujace rozdziały : a/ możliwości uczestnictwa w
Mszach polskich we Wiedniu, i w Austrii ; b/ uznanie religii i wiary
w Boga za bardzo ważne w życiu;
c/ religijność Polakôw i wiara : I-a Komunia dzieci (s.69)
d/ Sakrament małżeństwa ( s.70 -80)
e/ spory o świątynie między katolikami a prawosławnymi.

Wydawca : APAJTE, Paris, 2014

wtorek, 17 czerwca 2014

REPORTAŻ Z POD BIAŁYCH NAMIOTÓW:

REPORTAŻ Z POD BIAŁYCH NAMIOTÓW:

DOROCZNE TARGOWISKO POEZJI odbywa się w Paryżu na Place Saint
Sulpice .
Obecnie trwa od 11 do 22.Czerwca . Stoiska wypełniają szczelnie
duży plac między
Kościołem a Merostwem VI - ki, które bardzo dba o różne
inicjatywy kulturalne w swojej dzielnicy.
Rozłożone na stołach białe tomiki, głównie z wydawnictw
działających poza Paryżem [-
jak np. LE GRAND TETRAS (WYD. WIELKIEGO GŁUSZCA) znajdującego się w
Le Jura(Jurze)w Srodkowej Francji w miejscowości Mont de LAVAL ( 25
210) .
Wydawnictwo to pracuje starą metodą Układania Czcionek podług
drukarskiej tradycji  rzemieślniczej.
Adres elektroniczny - latelierdugrandtetras@gmail.com
adres internetowy : www.latelierdugrandtetras.fr

Na miejscu ,można otrzymać katalogi  rôżnych domôw wydawniczych i
naturalnie
zaopatrzyc' siç w tomiki poezji - ile dusza zapragnie !  a kieszen'
pozwoli.
Oczywiście też porozmawiac' z poetami - np. brodatym wieszczem z
gôr , który właśnie przybył z opôźnieniem , bo mamy strajk
kolejarzy z powodu jakichs' zmian wprowadzanych przez Rzad (ach ten
Rzad!), przeciw ktôrym protestują.

Przejrzałam rôżne tomiki i wynotowałam parç tytułôw :

np. "LOIRES" Yves Jouan z piçknymi rysunkami tuszem M.K.Leroux
-  spisalam tez krôtki wiersz z tego tomiku :
"LA SOURCE ici est oubliée
comme en l'homme la
majuscule
que ne porterait
pour un peu
le murmure amoindri
de la langue première (s;32) "

wydanego w 2014 r w Vendôme właśnie w wyd; Atelier du Grand Tetras
(adres wyzej). Mont de Laval

oraz bardzo piçkny tom "VIA CRUCIS" napisany przez Claude L.COMBET do
 rzeź'b wykonanych przez Gabriela SAURY ( 1911- 1978) Ta Droga
Krzyżowa znajduje siç  we wiosce ORCHAMPS - VENNES ( Dep. Haut Doubs)
Została wyrzeźbiona w kamieniu w latach 1947 - 1950 .

Stosownie do tego dobrałam wiersze Patrick'a Laona "L'ENIGME DES
PIERRES"
( Zagadka kamieni)
"Oui, les pierres peuvent avoir part à notre humanité et au divin du
monde.
La poésie est l'instrument idéal pour cette métamorphose du lourd
au léger ,
de l'inerte au frémissement .En vérité, c'est la vie qui s'affirme
et qui triomphe ici".
 Zwrôcił też moja uwagę tom G.Novalis'a ( w przekladzie franc.)
dwujęzyczny
" LES HYMNES A LA NUIT"  - COLLECTION BILINGUE(KOLEKCJI DWUJEZYCZNEJ)
PT" ENTRE DEUX RIVES" ("MIçDZY DWOMA BRZEGAMI)

Możnaby tam spędzić całą dobę i jeszcze nie zdążyć obejrzeć
wszystkiego.
Zatem trzeba wybierać
Exegi monument ... napisał Horacy
I ta prawda trwa do dziś  . Każdy poetq pozostawia po sobie pomnik
trwały lub przemijający  a czasem odkrywany na nowoś

Marie Lombard. 14.VI.14

poniedziałek, 9 czerwca 2014

Konferencja poświęcona wymianie handlowej między Polską a Ukrainą 2013

W ubiegłym roku, dokładnie 21.I. 2013, odbyła się we LWOWIE, na
Ukrainie,kolejna  Międzynarodowa Konferencja
poświęcona wymianie handlowej między oboma  krajami. Omawiano na
niej zqgadnienia i kwestie związane z
 wymianą  między Polską a Ukrainą.
Temat i referaty zostały przez naszą redakcję skopiowane wedlug
informacji podanych w internecie.
Tak sytuacja wyglądała w zeszłym roku.
Oczywiście nie wiemy jak sprawy się mają teraz.
Redaktor 21.IV. 14
Aktualne informacje. Informacje handlowo-gospodarcze.
Przepisy prawne, exportowo-importowe, przepisy celne i podatkowe.
W co warto inwestować na Ukrainie? Jak nabyć nieruchomośœć na
firmę?
Rozwój inwestycji w Ukrainie- teraźŸniejszośœć i perspektywy.
   Międzynarodowe Konferencje Polsko - Ukraińskie są najbardziej
reprezentatywnym spotkaniem biznesmenów obu krajów i trwałym
elementem dobrosąsiedzkiej współpracy. Wierzymy, że nasze
konferencje i szkolenia przybliżają Państwu wiedzę na temat rynku
ukraińskiego. Rozumiejąc jego specyfikę można, mielej i szybciej
nawiązywać współpracę z firmami ukraińskimi.
Rynek ukraiński : – tylko my powiemy plusy, minusy  i perspektywy
rozwoju własnego biznesu.

Program konferencji skierowany jest do:
*właśœcicieli i dyrektorów firm i przedstawicielstw, instytucji i
organizacji* przedstawiciele małych, śœrednich i dużych
przedsiębiorstw,* kadry zarządzającej,* kierowników działów
zbytu, * specjalistów w zakresie marketingu i handlu,
zainteresowanych zbytem towarów i usług na Ukrainę, a także
założeniem przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, spółki, filii.

Konferencja prowadzona będzie w języki Rosyjskim, Ukraińskim z
bezpoœrednim tłumaczeniem na język Polski.

Ukraińskie przepisy są przychylne zagranicznym inwestorom.
Utworzenie w tym kraju własnego przedstawicielstwa lub filii
przedsiębiorstwa nie jest sprawą trudną, o ile oczywiœcie zna się
obowiązujące przepisy w Ukrainie.

Wyrażamy przekonanie, że nasze konferencje i szkolenia pozwolą
przybliżyć Państwu pewne aspekty ukraińskiego rynku i z większą
odwagą nawiązywać kontakty i współpracę gospodarczą z
ukraińskimi firmami.

Osoba odpowiedzialna:
Wiktoria Swięcicka - Dyrektor ds.  współpracy z zagranicą -
znajomoœć języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego.
Tel. 00 38 (067) 506-01-10

Referenci konferencji: Specjalista z Ministerstwa Gospodarki Ukrainy;
prawnicy Industrial Projects Group; przedstawiciele Banku;
specjalista z przepisów prawnych i gospodarczych, podatkowych na
Ukrainie; windykatorzy.
Program konferencji:

1. Zasady prowadzenia działalnoœci gospodarczej. Atrakcyjnoœć
inwestycyjna gospodarki ukraińskiej : tworzenie przedsiębiorstw
produkcyjnych.
Zmiany w przepisach prawnych w Ukrainie w 2013 roku!!!
• Prawo ukraińskie - podstawą każdej działalnośœci.
Organizacyjno-prawne aspekty stosunków między państwem, a
Inwestorem zagranicznym.
• Stałe przedstawicielstwo nierezydenta na Ukrainie (w tym:
tworzenie i rejestracja,   działalnośœć, opodatkowywanie).
• Tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych. Zakładanie
przedsiębiorstwa ze 100%  polskim kapitałem albo spółki polsko-
ukraińskiej
• Kodeks Ziemski Ukrainy, zakup gruntu przez inwestora. Jak otrzymać
działkę dla potrzeb działalnośœci przedsiębiorczej albo
produkcyjnej?
• Jak uzyskać pozwolenie na długotrwałą arendę (użytkowania
wieczystego) i jak wykupić nieruchomośœci?
• Jak prywatyzować ukraińskie przedsiębiorstwo (zakład,
fabrykę) , które są nierentowne.

2. Kontrola celna i regulacje celne
• Prawo celne - praktyczne omówienie zmian w 2013 roku, informacje
dot. importu, eksportu oraz tranzytu,  podatki i opłaty, naliczane
przy przewożeniu towarów przez granice celną.
• Tryb regulowania podatków i opłat.
• Metody okreœlania wartoœci celnej towarów. Minimalna wartoœć
celna.
• Składy celne. Tryby celne  - pojęcia i warunki stosowania
kontroli dotyczącej  przemieszczenia towarów, w tym również
związane z prawami własnoœci intelektualnej.
• Okreśœlenie kraju pochodzenia. Licencjonowanie i certyfikacja
wwozu i wywozu oddzielnych typów towarów  - analiza praktyki,
charakterystycznych pomyłek. Œświadectwo pochodzenia towarów.

3. System bankowy na Ukrainie:
• otwieranie rachunku bankowego dla firm z kapitałem
zagranicznym,procedura formułowania międzynarodowych umów
handlowych i sposoby ich zabiezpieczenia, obowiązkowa forma
kontraktów handlu zagranicznego,rozliczenia związane z operacjami
eksportowo – importowymi. Główne wymagania zakonodawstwa walutowego
na Ukrainie  co do wykonania międzynarodowych tranzakcji. Zaciąganie
kredytów zagranicznych przez podmioty gospodarcze.
• Umowy i kontrakty międzynarodowe - tryb zawierania oraz sposoby
negocjacji
* jak prawidłowo przygotować i zabezpieczyć umowy i kontrakty
międzynarodowe?
* jakie są metody rozstrzygania sporów z podmiotem zagranicznym?
* jakie strategie negocjacyjne stosują partnerzy międzynarodowi i
jak osiągnąć nad nimi przewagę?
• Procedura zakładania rachunku bankowego firmy z kapitałem
zagranicznym lub przedstawicielstwa na Ukrainie. Formy rozliczeń
kontraktów handlu zagranicznego w Ukrainie. Transakcje bankowe.
• Finanse i opodatkowanie przedsiębiorstw, exportu-importu na
Ukrainie.
• Sposoby działania w celu odzyskania wierzytelnośœci z
uwzględnieniem metod przyśpieszania procesu spłaty i procedury
sądowej. Metody sprawdzania rzetelnoœci i wiarygodnoœci płatniczej
kontrahenta. Omówienie usług z zakresu zabezpieczania transakcji
handlowych.śŒwiadczone usługi w zakresie usprawnienia postępowania
egzekucyjnego.

4. System podatkowy na Ukrainie. Nowe przepisy w 2013 roku i
perspektywy.
• Płatnicy podatku – osoby fizyczne. Płatnicy podatku ,– osoby
prawne. Rozliczenie i spłata podatku. Podstawa opodatkowania. Stawka
podatku. Zastosowanie uproszczonego systemu opodatkowania.

5. Sposoby działania w celu odzyskania wierzytelnośœci z
uwzględnieniem metod przyśpieszania procesu spłaty i procedury
sądowej.
• Metody sprawdzania rzetelnośœci i wiarygodnośœci płatniczej
kontrahenta.

6. Odpowiedzi na pytania uczestników  konferencji.

Możliwoœć spotkania się z przedstawicielami biznesu z Polski,
Ukrainy, Rosji - najlepsza informacja o prowadzeniu biznesu z ust
naszych referentów-praktyków i doœwiadczonych biznesmenów.

ROZMOWY

Jego Ekscelencja Pan Ambasador R.P. Tomasz Orłowski
Paryz, 3, rue Talleyrand, 75 007

Dzisiaj przedpołudniem rozpoczynają się w Normandii uroczystości
związane z 70-leciem lądowania wojsk Aliantów w VI. 1944 r. Radio  
podaje związane z tą Rocznicą rożne informacje. Nie ma w nich ani
słowa o Polakach, którzy brali przecież odział w "D Day" lub "Jour
J", i wsławili się m.in. w akcjach przygotowawczych :
bombardowaniach pozycji niemieckich . Oblegali m.in.miasto  Falaise i
zdobyli ufortyfikowane wzgórze MONTORMEL
Będąc kiedyś w Calais odwiedziłam Muzeum II ej Wojny Światowej i
stwierdziłam, że i tam niema ani słowa o udziale Polaków w" Lądowaniu." Kiedy
zapytałam dlaczego - odpowiedziano mi "Parce que c'est comme ça". !
Z relacji radiowej w dniu dzisiejszym wynika, że " c'est comme ça"
trwa nadal.i unika się wspomnienia o polskich żołnierzach, którzy
tam walczyli i zginęli.
A przecież w Normandii istnieje też Polski Cmentarz Wojskowy .
Uprzejmie zapytuję jakie kroki Ambasada R.P. podejmie dla sprostowania
tej sprawy?

Z wyrazami poważania
Jadwiga Dąbrowska
Redaktor mies. internet; "TECZKA"
Paryż. dnia 6.VI. 2014

Jan Lechoń "wielkanoc" Zakątek Poetów


"WIELKANOC"  -

Drogą wierzbą sadzoną wśrôd zielonej łąki,
Na ktôrej pierwsze jaskry zółcieją i mlecze.
Pośrôd wierzb po kamieniach wąska struga ciecze
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.

Wśrôd tej łąki wilgotnej od porannej rosy,
Droga, ktôrą co świçto szli ludzie ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus wpôłnagi i bosy
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewka.

Naprzeciw idzie chłopka . Ma kosy złociste,
Łowicka jej spôdniczka i piçkna zapaska .
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka ,
Upadła na kolana i krzyknęła "Chryste!"

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem
I rzeknie : "Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leżalem w grobie .I dziś zmartwychwstałem".

( Jan Lechoń -"Popiôł i kwiat" s.79..Wyd; Bogdana Wrocławskiego,W-
wa, 1994)
Życząc  spoleczeństwu polskiemu śpiesznego zmartwychwstania .
Redakcja "TECZKI"

POLSKA DAMA Z ŁASICZKĄ